อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ครม.คลอดมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 63

ครม.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ให้ได้ 54% อังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 17.19 น.


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 ในวงเงินประมาณ 1 ล้านล้านบาทหรือสามารถเบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 54% ของงบประมาณในภาพรวม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นกลไกในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้ตั้งเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2563 อยู่ที่ 100% เต็มทั้งในส่วนของงบประมาณประจำและงบประมาณเพื่อการลงทุน  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น