อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คคบ.สั่งดำเนินคดีเอกชนเอาเปรียบผู้บริโภค

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจหลายกรณี พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.07 น.


นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ หลายกรณี ทั้งกรณีผู้ร้องขอยกเลิกสัญญากับบริษัท และขอคืนเงินที่ชำระไปแล้ว เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วเสร็จตามสัญญา 

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา กรณีผู้บริโภคพบความชำรุดบกพร่องในโครงสร้างบ้านและบริษัทปฏิเสธการชำระค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง พฤติการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคที่ร้องทุกข์ไว้แล้วและที่จะมาร้องทุกข์เพิ่มเติมภายหลัง ด้านสินค้าและบริการ ให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจในกรณีที่โฆษณาเป็นเท็จ และกรณีการดำเนินคดีผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถที่ไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19