อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

สรรพสามิตเร่งปราบเหล้า-บุหรี่เถื่อนปรับ204ล้าน

กรมสรรพสามิตลงพื้นที่ปราบปรามสินค้าผิดกฏหมายตั้แต่ 1 ต.ค.62-13 ก.พ.มีผู้กระทำผิด 13,370 คีด ปรับวงเงิน 204 ล้านบาท  วอนประชาชนแจ้งเบาะแสโทร 1713 ตลอด 24 ชม. ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.38 น.

 
นายวิวัฒน์  เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ต.ค.62 – 13 ก.พ. พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 13,370 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 204.86 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 7,487 คดี ค่าปรับ 66.39 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 4,102 คดี ค่าปรับ 96.28 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 264 คดี ค่าปรับ 2.73 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 582 คดี ค่าปรับ 11.19 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 33 คดี ค่าปรับ 0.90 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 673 คดี ค่าปรับ จำนวน 13.50 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 229 คดี ค่าปรับ 13.87 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 135,420.812 ลิตร ยาสูบ จำนวน 230,474 ซอง ไพ่ จำนวน 18,314 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 758,458.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 6,555 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 757 คัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง  7 – 13 ก.พ.มีการกระทำผิด จำนวน 696 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 10.57 ล้านบาท   

ทั้งนี้กรมฯ ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพรบ.ภาษีสรรพสามิตปี  560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา    กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่รรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24