อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

สศช.ประกาศปรับจีดีพีไทยปี63 รับขยายตัวแค่ 1.5-2.5%

สศช.เปิดตัวเลขจีดีพีปี 63 ขยายตัวต่ำเพียง 1.5-2.5% ส่วนไตรมาสที่ 4 ปี 62 ขยายตัว 1.6% ลดลงต่ำสุด 21 ไตรมาส ทั้งปี 62 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.4% จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.25 น.


นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ไตรมาสที่ 4 ปี 62 และแนวโน้มทั้งปี 63 ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 62 ขยายตัว 1.6% ชะลอลงจากการขยายตัว 2.6% ในไตรมาสก่อนหน้า หรือลดลงต่ำสุด 21 ไตรมาส รวมทั้งปี 62 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.4% โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก คือ สงครามการค้า ทำให้การส่งออกปรับตัวลดลง และผลกระทบภายในคือ งบประมาณล่าช้า ปัญหาภัยแล้ง และค่าเงินบาทแข็งค่า

ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยปี 63 สศช. คาคว่า จะขยายตัว 1.5 - 2.5% ชะลอตัวลงจากปี 62 ตามข้อจำกัดที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจและการค้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า และความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง

เช่นเดียวกับการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ ,แรงขับเคลื่อนจากมาตรการภาครัฐ และ ฐานการขยายตัวที่ต่ำในไตรมาสสุดท้ายของปี 62 

ทั้งนี้คาคว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 1.4% การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว 3.5%และ 3.6% ตามลำดับ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.4 - 1.4% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 5.3% ของจีดีพี


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%