อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สคบ.จ่อจับของแปลกแห่ขาย อ้างกันเชื้อ'โควิด'ได้เพียบ

สคบ.รับช่วงโควิดระบาดพบคนแจ้งเบาะแสมีของกันโควิดขายเกลื่อน ทั้งหน้ากากอนามัยไม่มีคุณภาพ ทิชชู่เปียกไม่ผ่านการตรวจสอบ หวั่นผู้บริโภคใช้แล้วเกิดอันตราย จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 14.10 น.


นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สคบ.ได้รับการแจ้งข้อมูลเบาะแสจากผู้บริโภคหลายรายอย่างไม่เป็นทางการให้สคบ.ช่วยตรวจสอบสินค้าหลายชนิดที่มีผู้นำมาขายผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางของออนไลน์

หลังจากมีข้อสงสัยว่า สินค้าหลายชนิดอาจเข้าข่ายเอาเปรียบ หรือหลอกลวงผู้บริโภคในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งสคบ.กำลังส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของสินค้าทั้งหมด หากพบว่ามีความผิดจะถูกดำเนินคดีทันทีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสินค้าหลายชนิดที่สคบ.ได้รับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น หน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโคพิจารณาแล้ว เห็นว่า สินค้าไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีฉลาก เช่นเดียวกับสินค้าที่เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดในลักษณะเหมือนกับผ้าเปียก ซึ่งผู้ขายอ้างว่ามีการผสมแอลกอฮอล์ 75% สามารถนำไปเช็ดมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อค่าเชื้อโรคได้ แต่จากการตรวจสอบไม่พบฉลากภาษาไทย มีเพียงฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ และไม่ได้ผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง โดยสินค้าที่เข้าข่ายดังกล่าวสคบ. จะรับมาตรวจสอบต่อไป

“จากการรับทราบข้อมูล สคบ.ยังพบว่า มีสินค้าแปลกๆ มาขายให้ผู้บริโภคช่วงนี้อีกหลายอย่าง เช่น แผ่นปิดป้องกันโรค การ์ดป้องกันไวรัส หรือโรคอื่นๆ สามารถแขวนคอได้ หรือมีลักษณะเป็นลูกตุ้มคล้องคอ หรือเป็นกำไรข้อมือก็มี โดยสินค้าหลาชนิดพบว่าขายผ่านช่องทางออนไลน์เสียเป็นส่วนใหญ่ ฉลากสินค้าก็เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบสคบ.จะประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อบล็อกหรือปิดช่องทางการนำเสนอ”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22