อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

อุแม่เจ้า!ทุเรียนหมอนทองนนทบุรี กก.ละ1,900บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นำผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดนนทุบรีทุเรียนหมอนทองส่งตรงถึงผู้บริโภค 10 ลูกเท่านั้น จำหน่ายกก.ละ 1,900 บาท   พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.40 น.

 
น.ส.นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เตรียมนำทุเรียนนนท์ ซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี มาจัดจำหน่ายผ่านตลาด  "จริงใจ Farmers’ Market "  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ โดยปีนี้มีทุเรียนนนท์(หมอนทอง) เพียง 10 ลูกนำมาจำหน่ายกก.ละ 1,900 บาท ทั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางจัดจำหน่ายที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความร่วมมือจากบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง ในการผลักดันสินค้า GI มาจัดจำหน่ายที่มุม GI Corner ภายในท็อปส์ มาร์เก็ตกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ สำหรับทุเรียนนนท์ เป็นสินค้า GI ที่ได้รับการะขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 53 นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่างช้านานถึงคุณภาพและเอกลักษณ์อันหาจากที่อื่นไม่ได้
ด้วยมีรสชาติดี หวาน มัน หอม เนื้อละเอียด สีเหลือง ปลูกในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิตค่อนข้างจำกัด กรมฯ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนนนท์ ทั้งยังช่วยอนุรักษ์ทุเรียนนนท์พันธุ์แท้ และส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    9%
  • ไม่เห็นด้วย
    91%

บอกต่อ : 34