อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

คลังโชว์เบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบ8เดือนเกินเป้า1.28%

กรมบัญชีกลางโชว์เบิกจ่ายงบประมาณรอบ 8 เดือน ปี63 ทะลุ 2.26 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมาย 1.28% สั่งทีมเกาะติดเบิกจ่ายต่อเนื่อง เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.07 น.


น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการเบิกจ่ายงบประมาณปี 63 ในรอบ 8 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 29 พ.ค. 63 ว่า มีการใช้จ่ายไปแล้วรวม 2.26 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 70.61% ของวงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท และสูงกว่าเป้าหมาย 1.28% โดยแบ่งเป็น รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง  3.38 แสนล้านบาท รายจ่ายประจำ 1.9 ล้านล้านบาท และเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2.6 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการระบาดของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายได้ ดังนั้นกรมบัญชีกลางจะยังคงติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีทีมเร่งรัดติดตามทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27