อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

คนกรุงแนะขสมก.ปรับค่าโดยสาร เหมาจ่าย 30 บาท'ลดค่าครองชีพ'

กรุงเทพโพลระบุประชาชนเมืองหลวงไม่พึงพอใจบริการรถเมล์ขสมก.รอนาน-สภาพรถเก่า-ขับหวาดเสียว  แนะคิดค่าโดยสารเหมาจ่ายลดค่าครองขีพ เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.15 น.


รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  หรือกรุงเทพโพลล์ แจ้งว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,299 คน พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ 46.7 %  พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย รองลงมา 33 %  ระบุว่าพึงพอใจปานกลาง และ 20.3%  พึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนกว่า 79.7%  ยังไม่พึงพอใจ กับการให้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้หากถามภาพลักษณ์ของรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61.1%  เห็นว่า รอรถเมลน์นาน รถไม่พอกลับความต้องการ รองลงมาคือ 51.7%  ระบุว่า รถมีสภาพเก่า ชำ รุด ทรุดโทรม  สัดส่วน 41.2% มองว่า ปล่อยควันดำ ส่งผลเสียด้านมลพิษ  สัดส่วน  41.1%  ขับรถหวาดเสียว ขับเร็วจอดคร่อมเลน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
 
สำหรับด้านความคาดหวัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  61.6% ต้องการให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสาร ไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางได้รวดเร็วขึ้น รองลงมาคือ  53.1%  ระบุว่า อยากให้มีรถเมล์ใหม่ทุกคัน ทุกสาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สัดส่วน 51.9%  ระบุว่า ออกรถถี่ขึ้น มีที่นั่งเพียงพอ ไม่ต้องเบียดแออัดกัน แบบ New Normal

สัดส่วน 48.6%  ระบุว่า อยากให้เป็นรถ NGV และรถ EV ปรับอากาศทุกคัน ลดปัญหามลพิษ ควันดำ ฝุ่น PM  นอกจากนี้ 46.3% ระบุว่า มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง  และสัดส่วน 37.6%  ระบุว่า อยากให้มีรถโดยสารเป็นรถชานต่ำ เป็นมิตรกับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นพิเศษ และ 21.2%  อยากให้จัดระบบเดินรถใหม่ เส้นทางไม่ซ้ำซ้อนกัน ส่วนราคาค่าโดยสารประชาชนอยากให้ใช้ระบบสมัยใหม่ ชำระค่าบริการผ่าน E-Ticket แทนการใช้เงินสด และปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    77%
  • ไม่เห็นด้วย
    23%

บอกต่อ : 34