อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ครม.เคาะกรอบเงินกู้ฟื้นศก. ล็อตแรก 9.24 หมื่นล้านบ.

ครม.ไฟเขียวกรอบเงินกู้ฟื้นศก. ครั้งที่ 1 วงเงิน 92,400 ล้านบาท สารพัดกระทรวงพาเหรดประเดิมใช้เงิน พร้อมเคาะโครงการต่ออีก 5 โครงการวงเงินกว่า 1.5 หมื่นล. เน้นเกษตรฯ ปั้นเศรษฐกิจฐานราก พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบกรอบโครงการและวงเงินภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ในรอบที่ 1 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอ โดยในรอบแรกมีข้อเสนอโครงการเบื้องต้นของหน่วยงานต่างจำนวน 186 โครงการ กรอบวงเงิน 92,400 ล้านบาท

โดยมีกระทรวงหลักๆ ที่ได้เงินไปทำโครงการคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

อย่างไรก็ตามในการประชุมครม.ครั้งนี้ ยังได้อนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากเดิมที่อนุมัติโครงการไปแล้วก้อนแรก 22,400 ล้านบาท เพื่อไปทำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว คือ เราเที่ยวด้วยกัน และกำลังใจ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เห็นชอบโครงการเพิ่มเติมอีก 5 โครงการวงเงิน 15,520 ล้านบาท คือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 9,805 ล้านบาท ,โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 4,787 ล้านบาท ,โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 169 ล้านบาท ,โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 15 ล้านบาท และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 751 ล้านบาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22