อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ก.คลังรุกจี้"คนสละสิทธิ" เร่งคืนเงินเราไม่ทิ้งกันด่วน

คลังจี้ คนสละสิทธิเราไม่ทิ้งกันอีก 7.6 พันคน เร่งคืนเงิน 5 พันโดยด่วน พร้อมแจงคนได้รับหนังสือทวงเงิน  จะต้องเป็นคนที่สละสิทธิเท่านั้น ชี้เป็นไปได้ยากที่คนจะสละสิทธิโดยไม่ตั้งใจ พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น.


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ยังไม่ได้คืนเงิน ให้เร่งคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวนให้แก่กระทรวงการคลังโดยด่วน เพื่อให้การสละสิทธิเสร็จสมบูรณ์  โดยสามารถคืนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้ หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ  

ปัจจุบันมีผู้สละสิทธิรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 10,121 ราย ในจำนวนนี้มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย คลังจึงทำหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มาเร่งคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดกลับคืน โดยหลังจากมีหนังสือออกไปแล้ว ณ วันที่ 7 ก.ค.63 มีผู้คืนเงินเพิ่มแล้ว 84 ราย  นายลวรณกล่าวว่า  กรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารการเรียกคืนเงินจากกลุ่มผู้สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาทนั้น ยืนยันว่าการส่งหนังสือขอเรียกเงินคืนจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน จะส่งให้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิและมีการขอสละสิทธิเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติ ส่วนคนที่ได้รับเงินไปแล้วและไม่ได้แจ้งขอสละสิทธิ์ก็จะไม่ได้หนังสือเรียกเงินคืนแต่อย่างใด

“ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิจะต้องทำผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  จะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสโอทีพีที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย”
  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    27%
  • ไม่เห็นด้วย
    73%

บอกต่อ : 26