อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

กรมทรัพย์สินฯ คุมเข้ม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุมเข้ม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในออนไลน์ หากพบสั่งปิดเว็บไซต์ทันที เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.10 น.

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเกิดจากการหารือกับทุกภาคส่วน โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้เพิ่มขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งศาล ซึ่งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) จะต้องดำเนินการปิดเว็บไซต์ละเมิดฯ ภายใน 15 วัน หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกิน 5,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย”

“ในเดือนมกราคม 2561 จนถึงมิถุนายน 2563 ศาลได้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเว็บไซต์ไปแล้วจำนวน 36 คำสั่ง รวมกว่า 1,501 URLs ซึ่งต่อไปจะนำแนวทางการปฏิบัติฯ ที่คณะทำงานเห็นชอบร่วมกัน มาบูรณาการการทำงานเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะมีบทบาทในการรับคำร้องจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและรวบรวมข้อมูลต่างๆก่อนประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกคำสั่งระงับฯ ไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) โดยมีสำนักงาน กสทช. รวมทั้งเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา คอยกำกับติดตามเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่ามีการดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ละเมิดฯ ดังกล่าวตามคำสั่งศาลต่อไป”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%