อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

คลังชง"ครม."ขอไฟเขียว กู้เงิน"เอดีบี"ต่อสู้ไวรัสโควิด

ครม.เตรียมพิจารณาข้อเสนอกระทรวงการคลังเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียภายใต้แผนเงินกู้สู้โควิด ส่วน สศช.ชงแผนปฏิบัติการภาค อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.01 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงต่างๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลัง เสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (โควิด-19)

ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอแผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ 64 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 61-65 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 64 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 64 พร้อมทั้งเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคในประเทศไทย

ส่วนกระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าเรือบางปะกง และเขตจอดเรือบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางด้านกระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 5 ฉบับ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 19