อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ดันท่องเที่ยวได้มาตรฐาน SHA การันตีปลอดโควิด

“พิพัฒน์” เร่งดันเอกชนภาคท่องเที่ยวเข้าโครงการชา (SHA) แสดงมาตรฐานความปลอดภัยไม่ติดเชื้อโรคโควิด รับตอนนี้ มีเข้าโครงการแล้ว 5,832 ราย ผ่านมาตรฐานแล้ว 4,021 ราย อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 17.31 น.


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการชา (SHA) หรือการมอบสัญลักษณ์แสดงมาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดมีเอกชนในภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการแล้ว 5,832 ราย จากทั่วประเทศ และผ่านมาตรฐานจำนวน 4,021 ราย โดยมีสัดส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 1,010 ราย ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 498 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 340 ราย

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขและสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยกำหนดมาตรฐานการให้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานจากกรมควบคุมโรค 3 องค์ประกอบ คือ สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ การทำความสะอาด และการป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดย ททท. จะเป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์โดยการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูล ซึ่งจะมีอายุ 2 ปี

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในการดำเนินการตามมาตรฐานนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และททท. ได้มีการมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 500 ราย ซึ่งการมอบตราสัญลักษณ์ให้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น