อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ศบศ.เคาะ 5.1 หมื่นล. ให้เงินบัตรคนจน-คนละครึ่ง

ศบศ.เห็นชอบให้เงินบัตรคนจนเพิ่มอีก 500 บาท 3 เดือน ต.ค.-ธ.ค. วงเงิน 2.1 หมื่นล. และให้เงิน 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง วงเงิน 3 หมื่นล. คาด เปิดลงทะเบียน 16 ต.ค.นี้ จำกัด 10 ล้านคน พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.08 น.


น.ส.กาญจนา ตั้งปกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบให้เพิ่มเงินลงไปให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน อีกเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.–ธ.ค.63 คิดเป็นเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท และอนุมัติรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง จำนวน 10 ล้านคน โดยภาครัฐจะให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท โดยทั้งหมดจะเสนอครม.เห็นชอบสัปดาห์หน้า

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เบื้องต้นจะเปิดลงทะเบียนวันที่  16 ต.ค.63 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า ถึง 5 ทุ่ม เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค.63 เน้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีกลุ่มเป้าหมายร้านค้าจำนวนประมาณ 100,000 ร้านค้า โดยร้านค้าสามารถลงทะเบียน ผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือแจ้งผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Permanent resident permit) และแนวทางการปรับปรุงมาตรการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือสมาร์ทวีซ่าเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    93%
  • ไม่เห็นด้วย
    7%

บอกต่อ : 23