อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

"กรมพัฒน์ฯ คั้นหัวกะทิ10สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี

“กรมพัฒน์ฯ คั้นหัวกะทิ10สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี พร้อมมอบโล่-วุฒิบัตรให้ผู้ผ่านคัดเลือก พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.11 น.

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงาน “สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ประจำปี 2563 ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการ  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจบริการยุคใหม่ และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้พัฒนาโมเดลธุรกิจของตนเอง ตลอดจนการปรับภาพลักษณ์ธุรกิจให้ทันต่อโลกยุคใหม่ 

“กิจกรรมภายในงานฯ มีการมอบโล่และวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นต้นแบบธุรกิจบริการแห่งปี 2563 จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1) นกน้อย นาสมบูรณ์ นาธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิ ธุรกิจบริการท่องเที่ยวหุบเขาอินทรีย์ 2) วิสาหกิจชุมชนท่าลี่พัฒนา (ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่) จังหวัดขอนแก่น ธุรกิจบริการปลูก-ดูแลต้นไม้ป่าเศรษฐกิจ 3) บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ธุรกิจบริการสปาโคลนทะเล 4) เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี ธุรกิจบริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (From Farm to Table) 5) เหลาอาธีร์ กรุงเทพมหานคร ธุรกิจบริการร้านอาหารแบบ Cloud Kitchen 6) บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มสินค้าชุมชน 7) บริษัท ฟายด์โฟล์ค จำกัด กรุงเทพมหานคร ธุรกิจบริการท่องเที่ยวอินทรีย์ลดคาร์บอน 8) Rebrain กายภาพบำบัด กรุงเทพมหานคร ธุรกิจบริการกายภาพบำบัดแบบ To Home 9) บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ครบวงจร และ 10) เฮลปิ้งแฮนด์เนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจบริการอาหารบำบัดโรค”

สำหรับ 10 ธุรกิจบริการต้นแบบในปีนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้ประกอบธุรกิจบริการทั่วประเทศจำนวน 155 ราย อาทิ ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย ธุรกิจกีฬา และการท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Genius Service Business Model 2020” ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพลังความคิด เนรมิตธุรกิจบริการยุคใหม่” โดยธุรกิจที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือการสื่อสารผ่านรูปแบบที่ทันสมัยอย่าง Vlog Presentation ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทันที สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการแบบทวีคูณ นำไปสู่การเปลี่ยนโฉมหน้าการทำธุรกิจบริการในบ้านเราไปอย่างสิ้นเชิง
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น