อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ครม.ตั้ง "ธสรณ์อัฑฒ์" นั่งเลขาฯ สคบ. คนใหม่

ที่ประชุมครม. อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คนใหม่ อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 18.12 น.


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะครบเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น เดิมเคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ สคบ. มาก่อนหน้านี้ และได้ขึ้นมาเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนได้กลับไปนั่งเป็นเลขาธิการ สคบ.

ทั้งนี้ที่ประชุมครม.ยังแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คือ นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และน.ส.ซ่อนกลิ่น พลอยมี ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 4 ตำแหน่ง คือ หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ , นายอนันต์ แก้วกำเนิด ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ , นายสมมิตร โตรักตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%