อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

คนรวยชอบลองของใหม่ดันรถอีวีพุ่ง200%

ยอดขายรถไฟฟ้าโตทะลุ 200% คนรวยชอบลองของใหม่ ดันลงทุนเร็วขึ้น จี้บีโอไอเปิดส่งเสริมอีกรอบ มั่นใจไทยศักยภาพรถไฟฟ้าอันดับ 1 อาเซียน เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น.


นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปี 63 คาดว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า มีปริมาณ 2,000 คัน เพิ่มขึ้น 150% เทียบกับปี 62 เนื่องจากราคารถยนต์ไฟฟ้าเริ่มลดลงบ้าง และมีสถานีชาร์จไฟฟ้ากระจายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้บริโภคที่มีฐานะดี ยังมีกำลังซื้อสูง ส่วนใหญ่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นคันที่ 3 หรือ 4 และปี 64 คาดว่า มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 คัน  หรือเพิ่มขึ้นกว่า 200% ทั้งนี้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ ขยายตัวในระดับสูงเช่นเดียวกัน ทำให้คาดว่าการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือ บีอีวี จะเริ่มลงทุนเร็วกว่าที่กำหนด จากเดิมบริษัทที่ขอส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ จะเริ่มลงทุนตั้งโรงงานในปี 65 เชื่อว่า จะเร่งลงทุนให้เร็วขึ้นในปี 64 เพื่อรองรับความต้องการของตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ และจะมีการลงทุนผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถบีอีวี ในไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ตามระยะต่อไปเชื่อว่า ราคารถยนต์ไฟฟ้าบีอีวีจะลดต่ำลง เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นต่อเนื่อง หากราคาลงมาอยู่ที่ไม่เกิน 800,000 บาทต่อคัน เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน จะทำให้มีการใช้รถบีอีวีมีปริมาณ จากปัจจุบันยังมีราคาสูง โดยราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณคันละ 1.1 ล้านบาท ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก

สำหรับศักยภาพการดึงดูดการลงทุนรถบีอีวีในไทย ถือว่าสูงสุดในอาเซียน เพราะรายได้ต่อหัวต่อคนอยู่ในระดับสูง, แรงงานที่มีทักษะด้านการผลิตรถบีอีวีเพียงพอ จากที่ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์มานาน จึงพัฒนาทักษะแรงงานด้านยานยนต์สูงกว่า แต่จะต้องเพิ่มทักษะด้านรถยนต์ไฟฟ้าไปด้วย รวมทั้งไทยยังเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และมีความหลากหลาย จึงทำให้ไทยมีแรงดึงดูดสูงในการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ขณะเดียวกันต้องการให้บีโอไอ พิจารณาเปิดมาตรการส่งเสริมการลงทุนรถบีอีวีอีกครั้ง จากเดิมเปิดในปี 62  เชื่อว่ายังมีบริษัทรถยนต์อีกหลายรายยังคงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่ม รวมทั้งรัฐบาลควรจะเร่งส่งเสริมให้มีการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของความปลอดภัย ความประหยัดของรถยนต์ไฟฟ้า และการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่ต้นเหตุ เพราะที่ผ่านมาประชาชนยังกังวลในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากทำให้ในสิ่งเหล่านี้ ก็จะเพิ่มยอดการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศได้มากขึ้น

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20