อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

พร้อมจัดจร.น่านฟ้าวันลอยกระทง จะปล่อยโคมแจ้งด้วย

บวท. พร้อมจัดจราจรทางอากาศวันลอยกระทง เผย ต.ค.63 มี 3.2 หมื่นไฟลต์บินว่อนน่านฟ้าไทย ย้ำหากจะปล่อยโคมลอย-โคมควันต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้ปีที่ผ่านมานักบินยังพบเห็นโคมลอย-โคมควัน ถึง 75 ครั้ง ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.57 น.


นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 63 หลายจังหวัดได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงภายใต้แนวคิด ลอยกระทงวิถีใหม่ (New Normal) โดยปริมาณเที่ยวบินในเดือน ต.ค.63 มีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 32,200 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,039 เที่ยวบิน

โดยสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 6 อันดับ คือ สนามบินดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบิน 11,970 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 386 เที่ยวบิน สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบิน 10,843 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 350 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 3,803 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 123 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบิน 2,442 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 79 เที่ยวบิน สนามบินหาดใหญ่ มีปริมาณเที่ยวบิน 2,084 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 67 เที่ยวบิน และสนามบินอู่ตะเภา มีปริมาณเที่ยวบิน 743 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 24 เที่ยวบินนายทินกร กล่าวต่อว่า บวท.ได้เตรียมบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย คือบริเวณแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน และการกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม อีกทั้งจัดเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการควบคุมจราจรทางอากาศมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกาล ทั้งนี้ปี 62 บวท. ได้ออกข่าวประกาศนักบิน (Notice To Airmen : NOTAM) เพื่อแจ้งพื้นที่การปล่อยโคมลอยและโคมควัน 25 ครั้ง 64 โคม แต่ยังพบรายงานการพบเห็นโคมลอยและโคมควันจากนักบิน 75 ครั้งนายทินกร กล่าวด้วยว่า ขอความร่วมมือจากประชาชน หากต้องการจัดกิจกรรมขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นล่วงหน้าตามประกาศจังหวัด รวมถึงแจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อย่างไรก็ตาม บวท. มีความตั้งใจที่จะบริหารจราจรทางอากาศของไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างความปลอดภัยทางการบินของทุกเที่ยวบินให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6