อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

ขนส่งฯ เข้มรถโดยสารวิ่งวันลอยกระทงปลอดภัย

ขนส่งฯ เข้มรถโดยสารสาธารณะให้บริการช่วงวันลอยกระทงต้องปลอดภัย รถแข็งแรง พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ จัดมาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากตลอดการเดินทาง ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.40 น.


นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงปีนี้ แม้จะไม่ใช่วันหยุดยาวประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ แต่คาดว่ายังคงมีประชาชนเดินทางออกมาเที่ยวชมงานลอยกระทงในท้องถิ่นของตนเองหรือในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยประสานผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ และจัดหารถรับ-ส่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง

และให้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในส่วนของพนักงานขับรถสภาพร่างกายต้องพร้อม พักผ่อนเพียงพอ ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด  มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไม่ดื่มสุราโดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)นายธานี สืบฤกษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้กำชับให้มีการตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารทุกคน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการเดินทางตามกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถจะมีความผิดฐานละเลยไม่กำกับดูแลให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

สำหรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การทำความสะอาดตัวรถและที่นั่งผู้โดยสาร การทำความสะอาดภายในสถานีขนส่ง การให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร และการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5