อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

ปี62โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบก่อน

บอร์ด กพฐ.อนุมัติหลักเกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบก่อน ขยายห้องเรียน ม.1 ม.4 ได้ถึง 45 คนต่อห้อง ให้ สพฐ.คิดขยับปฏิทินการรับเด็กให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.

วันนี้ (10 ต.ค.) นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีการแก้ไขปัญหาสำคัญ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกการขยายจำนวนการรับเด็กต่อห้อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากเดิมกำหนด ให้รับนักเรียนได้ห้องละ 40 คน ก็เปิดโอกาสให้ขยายได้ ไม่เกิน 5 คนต่อห้อง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษามีอำนาจอนุมัติเบ็ดเสร็จภายในสถานศึกษาเอง ส่วนจำนวนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ให้คงไว้ห้องละ 30 คน และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้คงไว้ห้องละ 40 คน เท่าเดิม เนื่องจากจำนวนเด็กเข้าเรียนน้อยลง
 
ประธาน กพฐ. กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่สอง ที่ผ่านเด็กที่มาสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ซึ่งสอบพร้อมกับโรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้เด็กที่สอบพลาดจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีโอกาสในการไปเรียนอื่นได้ยาก เนื่องจากโรงเรียนทั่วไปก็รับเด็กเต็มหมดแล้ว แม้จะเป็นโรงเรียนเดิมของเด็กก็ตาม ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกก่อนโรงเรียนทั่วไป เพราะหากพลาดก็มีโอกาสไปสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายว่า อยากให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั้ง 282 แห่ง สอบก่อน แต่ที่ประชุมเห็นว่า ในปีการศึกษา2562 ควรเริ่มที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเดียวก่อน
 
นายปิยะบุตร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ในส่วนของปฏิทินการสอบ ที่ประชุมเห็นว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะขยับช่วงเวลาการรับนักเรียนจากที่แล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมีนาคม มาเป็นภายในเดือนมกราคม เพื่อให้ผู้ปกครองที่ลูกหลานยังไม่มีที่เรียนได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมหาที่เรียนให้ลูกได้มากขึ้น ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แจ้งว่า สามารถขยับปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ตได้ โดยอาจจะต้องเลื่อนการสอบให้เร็วขึ้นอีก 2 เดือน
 
“สำหรับสัดส่วนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน กับ การสอบคัดเลือก ให้คงไว้ที่  60 : 40 ตามเดิม โดยได้มอบหมายให้ สพฐ.ไปคิดวิธีการว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เด็กทั้งประเทศได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงเท่าโรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการสร้างคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นแม่เหล็กให้ครบทุกอำเภอ โดยอย่างน้อยควรมีโรงเรียนคุณภาพสูงทั่วประเทศ 1,200 โรงเรียน เพื่อเด็กเรียนในพื้นที่ได้ ไม่ต้องย้ายเข้ามาเรียนในอำเภอ หรือจังหวัด  ซึ่งผมอยากให้ดำเนินการให้สำเร็จ ภายในวาระการดำรงตำแหน่งของกพฐ.ชุดนี้ ที่เหลือเวลาอีก 3 ปี”นายปิยะบุตรกล่าว
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    35%
  • ไม่เห็นด้วย
    65%

บอกต่อ : 344