อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

เล็งปลดล็อกตั๋วครูพิเศษในโรงงาน

กมว.ถกปลดล็อกตั๋วครูพิเศษในโรงงาน ชี้อาชวะต้องไปกำหนดมาตรฐานเองว่าต้องการครูแบบไหน แต่ต้องสอดคล้องมาตรฐานครู “เอกชัย”ย้ำไม่ให้ตั๋วครูสุ่มสี่สุ่มห้า พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.57 น.

วันนี้( 12 ธ.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กมว.กำลังดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบแยกประเภท ระหว่าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามัญ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา เพื่อจัดกลุ่มเฉพาะให้ชัดเจน และยังสอดคล้องกับนโยบายของนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ที่ให้โจทย์ กมว. ปลดล็อกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับครูพิเศษที่อยู่ในโรงงานหรือสถานประกอบการ เนื่องจากที่ผ่านมาครูกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นตั๋วครูเพียงชั่วคราวเท่านั้น ขณะที่ครูในสถานประกอบการมีความต้องการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ครูพิเศษในสถานประกอบการได้มีการหารือกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และกมว.มีข้อแนะนำว่าทางอาชีวะจะต้องไปออกแบบเองว่าต้องการให้มาตรฐานของครูอาชีวะเป็นแบบไหน แต่มาตรฐานนั้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ​

“ทางอาชีวะต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์การทดสอบครูพิเศษในสถานประกอบการว่าต้องการครูอาชีวะแบบไหน จากนั้น กมว.ก็จะมาดูว่าหลักเกณฑนั้นตรงกับมาตรฐานของ กมว.หรือไม่ เช่น ผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการไม่ได้เรียนสายครู แต่การขอตั๋วครูนั้นจะต้องเรียนให้ครบ 30หน่วยกิต พร้อมกับการฝึกปฎิบัติการสอน 1 ปี ทางอาชีวะอาจกำหนดให้อบรม 5 วันด้วยการเติมมาตรฐานวิชาชีพให้ครบ ทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และจิตวิทยาเด็ก รวมทั้งต้องปฎิบัติการสอนในสถานประกอบการหรือในโครงการทวิภาคีอย่างน้อย 1 ปี เป็นต้น ทั้งนี้เมื่ออาชีวะกำหนดการทดสอบครูพิเศษได้แล้ว ก็ส่งต่อมาที่กมว.โดยกมว.จะพิจารณาว่าครูเหล่านี้เข้าหลักเกณฑ์ของกมว.หรือไม่ หรืออาชีวะอาจจะไปทำความร่วมมือกับสถาบันฝ่ายผลิตครูให้ทำหลักสูตรการอบรมให้ก็ได้ กมว.ไม่อนุมัติให้ตั๋วครูแบบสุ่มสี่สุ่มห้า จะดูอย่างรอบคอบและครอบคลุม รวมถึงผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการจะต้องไม่มีประวัติเสียหายหรือจะทำอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อวิชาชีพครู “ประธาน กมว.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27