อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

"บุญรักษ์" หนุนทบทวนค่าลิขสิทธิ์สพฐ.

เลขาธิการ กพฐ.หนุน "หมอธี" ตั้งคณะทำงานทบทวนค่าลิขสิทธิ์ผู้เขียนตำราเรียนของสพฐ.แล้ว ชี้ เข้าใจปัญหาพร้อมรือระเบียบปฎิบัติของสพฐ.ข้อใดที่ล้าสมัยจะต้องปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 16.40 น.

วันนี้ (18 ธ.ค.)  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทบทวนค่าลิขสิทธิ์การเขียนหนังสือเรียนของ สพฐ.  เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดพิมพ์แบบเรียนก็จะต้องมีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เขียนหนังสือเรียนจำนวน 3%จากการพิมพ์แบบเรียนทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนั้น เรื่องนี้ตนได้หารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า ค่าลิขสิทธิ์การเขียนหนังสือเรียนของสพฐ.เป็นระเบียบปฎบัติที่กำหนดมานานแล้ว ซึ่งขณะนี้ตนเตรียมตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาดังกล่าวตามที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายแล้ว โดยคณะทำงานที่มาศึกษาเรื่องนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสมัยที่สพฐ.ยังเป็นกรมสามัญศึกษา เพื่อศึกษารายละเอียดเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นระเบียบปฎิบัติหรือเขียนระบุไว้ในกฎหมายฉบับไหน และมีที่มาที่ไปอย่างไร 

"หากเราพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบปฎิบัติที่กำหนดขึ้นจนทำให้ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ค่าลิขสิทธิ์ที่สูงเกินไปไม่เอื้อต่อการทำงานขององค์การค้าฯ เป็นต้น   ขณะเดียวกันหากต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทุกปีรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ยังตกเป็นมรดกของทายาทนักเขียนด้วย เราก็ต้องมีการทบทวนตามโนยบายของ รมว.ศึกษาธิการ อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้เกิดระบบการทำงานที่ดียิ่งขึ้น เพราะระเบียบปฎิบัติของสพฐ.บางข้อก็ล้าสมัยมาก เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17