อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

จัดทำ "ธรรมนูญสุขภาพ" พัฒนาคลองเปรมฯ 

“สุวพันธุ์” เปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้คลองเปรมประชากร ผุด “ธรรมนูญสุขภาพ” พัฒนาคลองเปรมฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก   ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.54 น.

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงทรงโปรดเกล้าฯให้หน่วยงานในพระองค์ ร่วมกับรัฐบาล คณะสงฆ์ และประชาชน บำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า คลองเปรมฯมีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ผ่านกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี และจ.พระนครศรีอยุธยา มีวัดอยู่ตามคลองเปรมฯประมาณ 24 วัด และมีชุมชนจำนวนมากอยู่โดยรอบวัด ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือ อย่างน้อยต้องทำให้คลองมีสภาพที่ดีต่อสุขภาพของชุมชนริมคลอง โดยมีแผนแม่บท 9 ปี ดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ 1.ปรับปรุงโครงสร้าง 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.สร้างการรับรู้ และ4.ดูแลที่อยู่อาศัย คุณภาพการดำรงชีวิต รวมทั้งปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย ซึ่งหลักการมีส่วนร่วมของ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคลองเปรมฯอย่างแท้จริง

นายสุวพันธุ์ กล่าวต่อไปว่า ตนได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ตามชุมชน และวัด ที่ตั้งอยู่ริมคลองเปรมฯ และคลองสาขามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้คัดเลือกวัดเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วัดดอนเมือง และวัดหลักสี่ เป็นต้นแบบในการดำเนินการ ซึ่งที่วัดหลักสี่ ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะทำการติดตั้งระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่ใช้ตัวกลางฟิล์มชีวภาพ 2 ขั้นตอน แบบประหยัดพื้นที่ ผลงานของรศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นที่แรกของโครงการ เพื่อทดลองใช้เครื่องดังกล่าวในการบำบัดน้ำเสีย และทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จะดำเนินการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชนริมคลองเปรมฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย  
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38