อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

'บุญรักษ์' ลั่นสร้างสุขเด็กอาชีวะเลิกตีกัน

ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการกอศ. ลั่น ขอสร้างสุขให้เด็กอาชีวะในการเรียนวิชาชีพ เชื่อ ยุติปัญหาความรุนแรงเลิกตีกันแน่นอน พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น.

วันนี้ (22 พ.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาตนมีโจทย์ในการดำเนินงานด้วยการวางรากฐาน ที่จะทำให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษาอย่างมีความสุข ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการเรียนสายอาชีพไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่ชั้น ม.ต้น เท่าที่ควร ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะสร้างความเชื่อมโยงการเรียนการสอนวิชาชีพกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะระดับ ม.ต้น ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ทำให้เด็กรักในวิชาชีพของตัวเอง ทำให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบหรือไม่ชอบการเรียนในสาขาวิชาใด เพื่อที่เราจะต้องปรับปรุงและสร้างมาตรฐานการเรียนวิชาชีพให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างเจตนคติที่ดีให้แก่ผู้เรียนอาชีวะ คือ ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนสายอาชีพ

“เราต้องสร้างให้เด็กมีความสุขในการเรียนอาชีวศึกษา เมื่อเรียนวิชาชีพแล้วเด็กมีความสุข ผมเชื่อว่าปัญหาความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา จะหมดไปอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา ทะเลาะวิวาทมีความเข้มข้นมาก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมช่วยกันแก้ไขปัญหา จนล่าสุดพบสถิติการตีกันของนักศึกษา ลดน้อยลงมาก อย่างไรก็ตามในการป้องกันปัญหานั้น สอศ.มีมาตรการในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเราจะยึดปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด” ดร.บุญรักษ์ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22