อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ทปอ.จี้ปลูกค่านิยมเรียนสายวิทย์ตั้งแต่เด็ก

ทปอ.จี้ปลูกค่านิยมเด็กเรียนสายวิทย์-สาขาขาดแคลนเป็นความต้องการของประเทศ หลังพบเด็กเลือกเรียนสายสังคมมากเกินไป พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17.12 น.

วันนี้ ( 20 มิ.ย.)ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้ดำเนินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5รอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภาพรวมไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจาก ทปอ.ได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนทีแคสรอบ 5 รับตรงอิสระ มีที่นั่งเหลือ 56,459 ที่นั่งนั้น สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว เปิดสอนในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศให้มากขึ้น ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จำเป็นต้องดูแลและสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น

“ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าในการเลือกสาขาเข้าเรียนของเด็ก โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน และสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ เด็กยังเลือกเรียนน้อย เช่น สาขาการแพทย์ที่มีหลากหลาย และสาขาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้เรียนเพียง30% ผู้เรียนสายสังคม70% ทั้งที่เด็กมัธยมศึกษาที่เรียนสายวิทย์ก็มีจำนวนมาก แต่เมื่อจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย กลับไปเลือกสอบเข้าเรียนในสายสังคม เช่น หลายคนเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น หากจะแก้ปัญหานี้ต้องเริ่มส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนสายวิทย์ตั้งแต่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีการปลูกฝังให้เด็กมีค่านิยมเรียนในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น”ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าว

ต่อข้อถามความคืบหน้าในการปรับระบบทีแคส ประจำปีการศึกษา2563 นั้น ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า ทปอ.ยังไม่มีการหารือเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ เบื้องต้นคงจะเป็นการปรับเล็ก ส่วนแนวทางในการดำเนินการยังคงไม่ต่างจากทีแคส ปีการศึกษา2562มากนัก แต่หลังจากนี้อาจจะมีการปรับใหญ่ โดยการลดข้อสอบที่ซ้ำซ้อนลง เพื่อลดภาระการสอบให้กับนักเรียน เช่น การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต  และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต เป็นต้น จากนั้นจะประกาศให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3ปี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2565
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    73%
  • ไม่เห็นด้วย
    27%

บอกต่อ : 43