อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เสมา 1แจงตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ.

รมว.ศึกษาธิการ ถก ตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ.ในวันที่ 11 ต.ค.นี้ เผย รมช.ศึกษาธิการ ร่วมคัดเลือกด้วย ชี้ เลือกคนให้เหมาะสมกับเนื้องานของแต่ละองค์กรหลักฯ พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 17.32 น.

วันนี้ (10 ต.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาตั้งแต่งข้าราชการระดับ 10 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ว่างอยู่ในขณะนี้ ว่า ในวันที่ 11 ต.ค.นี้ ตนจะหารือร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. รักษาการแทนปลัด ศธ. เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมให้ได้รับการเสนอรายชื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งในสัปดาห์หน้า ซึ่งเท่าที่ดูก็พอจะเห็นผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่แล้ว เพราะที่ผ่านมาตนได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารระดับ 10 อยู่พอสมควร ทำให้พอทราบว่าใครมีความถนัดเรื่องไหนเหมาะสมกับการทำงานไปในทิศทางเดียวกับผู้บริหารองค์กรหลักศธ.แต่ละหน่วยงานอย่างไร ซึ่งในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ศธ.ตนได้หารือร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาในตำแหน่งของหน่วยงานที่ รมช.ศธ.ทั้ง 2 คน กำกับดูแลอยู่ด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 นั้น เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรหลัก โดยตนได้มอบนโยบายไปว่า ในการพิจารณาคัดเลือกให้คำนึงถึงนโยบายที่ ศธ.ต้องการที่จะผลักดัน ขับเคลื่อนและการทำงานที่จะต้องมีความกระตื้นรือร้น ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งต้องสามารถขับเคลื่อนงานให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ อีกทั้งยังต้องดูความสามารถของผู้นำในแต่ละองค์กรหลักด้วย ว่า ยังขาด หรือไม่เชี่ยวชาญในด้านใด เช่น ผู้บริหารเก่งเรื่องแผน แต่อาจจะไม่เก่งเรื่องการบริหารงานบุคคลมากเท่าไร ก็พิจารณาผู้ที่มีความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อที่จะได้เป็นการเสริมกันให้การทำงานครอบคลุมในทุกเรื่อง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 56