อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

'ครูตั้น'สุ่มตรวจรร.แบบไม่รู้ตัว พบปัญหาแตกต่างต้องแก้

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า พบสภาพจริงมีปัญหาบางส่วนต้องเร่งแก้ และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโรงเรียน ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 15.12 น.


วันนี้ (6 ธ.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.) ว่า การลงพื้นที่ของตนครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ที่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า ซึ่งทำให้ได้เห็นข้อเท็จจริงในหลายเรื่อง เพื่อจะส่งผลให้เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งที่ลงไปตรวจเยี่ยมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เช่น เด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยถือว่าการบริหารจัดการเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะเป็นหน้าที่ของ ศธ. ที่จะต้องลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่วนศูนย์ กศน. วิทยาลัยในวัง เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมต่อยอดด้านทักษะอาชีพให้มากขึ้น เพราะเป็นศูนย์ กศน. ที่โดดเด่นมากในการจัดการด้านอาชีพ ดังนั้นจะให้ กศน. ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับการศึกษาระดับอื่นๆมากขึ้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่โรงเรียนฟ้าใสวิทยา เท่าที่ตรวจเยี่ยมพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม โดย ศธ. จะส่งเสริมพัฒนาอาชีพมากขึ้น เพื่อให้เด็กมีโอกาสในสังคมมากขึ้น เช่น ทักษะด้านดนตรี เป็นต้น ซึ่งอยากให้สถานศึกษาในกลุ่ม จ.นครปฐม องค์ความรู้ต่อยอดให้แก่ผู้เรียนและโรงเรียนในพื้นที่ให้มากขึ้น ส่วนปัญหาด้านงบประมาณที่จะจัดสรรลงพื้นที่นั้น ตนคิดว่าจะต้องมีการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อน เพื่อนำมาเติมเต็มให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนา ทั้งนี้ ภาพรวมจากลงพื้นที่พบว่าทำให้เห็นปัญหาเรื่องความเข้าใจของข้อมูล ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนั้นตนอยากจะผลักดันให้เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และพัฒนาโรงเรียนได้.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น