อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

สอศ.เปย์หนักอัพเกรดภาษาอังกฤษครูอาชีวะ

“ณรงค์” เผย ให้ครูอาชีวะพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองหากผ่านการทดสอบและมีใบรับรองระดับสากล เพิ่มค่าตอบแทนให้ พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.11 น.

วันนี้ (12 ธ.ค.) นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายเรื่องการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาอาชีวศึกษานั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอาชีวะแล้ว โดยในปี 2563 สอศ.ตั้งเป้ายกระดับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใน 2 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มครูวิชาชีพ ที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้สามารถอ่านคู่มือของเครื่องต่างๆ ได้ นอกจากนี้ตนยังได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เกี่ยวกับการนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของข้าราชการครูด้วยว่า ขณะนี้ส่วนกลางมีแนวคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับครู แต่ให้ครูเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเอง ซึ่งหากครูพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วประสบความสำเร็จจนสามารถผ่านทดสอบและได้รับการรับรองในระดับสากลได้ ส่วนกลางจะมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมให้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้กับครู

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับส่วนที่ 2.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะมีนักศึกษาบางกลุ่มที่มีการกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขก่อนเข้าเรียน เช่น สาขาธุรกิจการบิน ที่จะต้องสอบภาษาอังกฤษได้ขั้นต่ำ 450 คะแนน เป็นต้น แต่สำหรับกลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ทาง สอศ.ก็อยู่ระหว่างการพิจารณา ว่า จะดำเนินการยกระดับอย่างไรให้เด็กมีพื้นฐานตั้งแต่การสื่อสารเบื้องต้นไปจนถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสาขาวิชาชีพ โดยอาจจะดำเนินการผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หรืออื่นๆ เพิ่มเติมให้แก่เด็กได้ นอกจากนี้ สอศ.ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของรับนักศึกษาเข้ารับการศึกษาต่อในสายอาชีพด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    45%
  • ไม่เห็นด้วย
    55%

ความคิดเห็น