อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

เด็กแห่สมัครทีแคสรอบ 1ม.วลัยลักษณ์เพียบ

มวล.ปลื้มเด็กแห่สมัครทีแคสรอบ 1 เภสัช ยอดฮิต ย้ำจุดแข็งนำระบบ UKPSF จากอังกฤษมาใช้การเรียนการสอน และติดอันดับโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.22 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)เปิดเผยว่า จากที่มวล.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 44 หลักสูตร ผลปรากฏว่านักเรียนสนใจสมัครในหลักสูตรของมวล.กว่า 5,427 คน

โดยหลักสูตรที่นักเรียนสนใจสมัครมากที่สุด คือ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รองลงมาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  สำนักวิชาเทคนิคการแพทย์ และสำนักวิชาสาธารณสุข ขณะที่มีนักเรียนยืนยันสิทธิเข้าศึกษาต่อจำนวน 1,262 คน  ส่วนเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนที่มายืนยันสิทธิ 3.26 เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 1,111 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 73 คน กรุงเทพและปริมณฑล 30 คน ภาคเหนือ 15 คน ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกภาคละ 12 คน และภาคกลาง 9 คน ขณะที่มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา จำนวน 5 รอบ รวมทั้งสิ้น 2,579 คน  

รศ.ดร.จรัญ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยืนยันสิทธิรอบ 1 ปีการศึกษา 2563 ถือว่าสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ที่มีจำนวนการยืนยันสิทธิ 615 คน เพิ่มขึ้นถึง 105 % ทั้งนี้น่าจะมาจากที่มวล.มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานทางด้านนวัตกรรมเป็นอันดับ 6 ของประเทศ อันดับที่ 148 ของเอเชีย และอันดับที่ 429 ของโลก

ที่สำคัญมหาวิทยาลัยได้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนที่ได้มาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (Advance HEA),UK มาใช้สำหรับการเรียนการสอน
 
รศ.ดร.จรัญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับการรับรองการสอนจาก Advance HEA ในระดับต่างๆมากที่สุดในประเทศไทย มีห้องเรียนที่ทันสมัย Smart Classroom และการให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเข้ามาสอนนักศึกษาตั้งแต่ขั้นปีที่ 1 เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีระบบสหกิจศึกษาที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ มีห้องปฏิบัติการเป็น Digital Laboratory มีการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์อย่างใกล้ชิด มีระบบการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษาอีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

บอกต่อ : 55