อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

มูลนิธิลูกเสือไทยผลิตหน้ากากกันไวรัสแจกลูกเสือ

มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย ผลิตหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid19 แจกลูกเสือ ซักได้เป็นสิบครั้ง ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.12 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ดร. อาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  เนื่องจากได้เกิดความขาดแคลนหน้ากากป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid19 ในประเทศไทยและทั่วโลก  มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยจึงได้ออกแบบจัดทำหน้ากากโคโรน่าขึ้นเพื่อให้ลูกเสือไทยมีอุปกรณ์ป้องกันตัวจากโรคร้าย โดยได้ศึกษาและทดลองผลิตหน้ากากโคโรน่า และได้ส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว  และได้ดำเนิการผลิตแจกจ่ายไปยังลูกเสือและพระสงฆ์แล้ว

“หน้ากากโคโรน่าของลูกเสือไทยประกอบด้วยวัสดุ 3 ชั้น ชั้นที่1 และ 3 เป็นผ้าฝ้าย หรือใยสังเคราะห์ ส่วนใส้กลางชั้นที่สอง เป็น วัสดุกรองฟิลเตอร์ ชนิด นีดเดิลพันช์ นอนวูเว่นโพลีเอสเตอร์ (Needlepunch Nonwoven Polyester ) ซึ่งสามารถป้องกันการกระเด็นของน้ำลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไวรัสโคโรน่า Covid19 ได้มากพอสมควร ทั้งยังสามารถซักล้างด้วยน้ำเปล่าได้ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง”ดร.อาทรกล่าว และว่า ขณะนี้มูลนิธิลูกเสือ ฯ ได้ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ทำการผลิตแบบอุตสาหกรรมสำหรับแจกฟรีให้แก่ลูกเสือของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46