อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 เมษายน 2563

สช.ชี้ผู้ปกครองค้างค่าเรียนห้ามรร.ใช้เด็กเป็นตัวประกัน

“อรรถพล” ชี้ ผู้ปกครองค้างค่าเรียนโรงเรียนเอกชนห้ามใช้เด็กเป็นตัวประกัน เผย เป็นเรื่องระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายตามสิทธิข้อกฎหมายได้ อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.15 น.


เมื่อวันที่ 25 ก.พ.นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวถึงวิกฤตสถานการณ์โรงเรียนเอกชนที่ขณะนี้มีผู้ปกครองค้างชำระค่าเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ว่า เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คงไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เพราะโรงเรียนเอกชนมีสภาพการดำเนินงานในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งตนได้กำชับไปยังโรงเรียนเอกชนในเรื่องนี้แล้วว่าขอให้ไปชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ปกครองรับทราบ หรือเป็นสิทธิที่โรงเรียนจะไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้  แต่ขออย่านำเด็กมาเป็นตัวประกันของการค้างชำระค่าเล่าเรียน

เนื่องจากเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองที่จะต้องไปพูดคุยกันเอง ดังนั้นตนขอย้ำว่าโรงเรียนเอกชนทุกแห่งที่มีผู้ปกครองค้างชำระค่าเล่าเรียนจะต้องออกเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระเบียนการแสดงผลนักเรียนใช้แจกนักเรียนแต่ละช่วงชั้นเมื่อสำเร็จการศึกษา อย่านำประเด็นการค้างชำระค่าเล่าเรียนมาสร้างเงื่อนไขจนทำให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อน
         
เลขาธิการ กช.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ปัญหาการค้างชำระค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะเกิดกับโรงเรียนเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติด้วย โดยโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนดังจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ ส่วนปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ โควิด 19 จะส่งผลกระทบกับโรงเรียนเอกชนหรือไม่ตนเห็นว่าประเด็นนี้ไม่เกิดผลกระทบแน่นอน

เนื่องจากโรงเรียนเอกชนทุกแห่งให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของนักเรียนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามตนฝากโรงเรียนเอกชนทุกแห่งท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันและอัตราการเกิดของประชากรลดลงนั้นโรงเรียนเอกชนต้องสร้างมิติใหม่ทางการศึกษาต้องพัฒนาโรงเรียนสร้างจุดเด่นของการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้เลือกส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 38