อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

วธ.ตีปี๊บชุมชนเฝ้าระวังโควิด-19ต่อเนื่อง

วธ.ตีปี๊บวัฒนธรรมจังหวัด-ชุมชนคุณธรรมฯกว่า 2 หมื่นแห่ง เฝ้าระวัง โควิด-19 เน้นให้ข้อมูล ลดความตระหนก ร่วมทำความสะอาดหน่วยงานทุกวันศุกร์ สศร.สอนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.


นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานในสังกัด วธ. ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ให้ความร่วมมือและช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กันอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

รวมทั้งร่วมบูรณาการสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรคกรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ผ่านเครือข่ายวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆที่ตัวเองถนัด อาทิ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน กว่า 2 หมื่นชุมชนทั่วประเทศ  มอบนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ใช้ช่องทางไลน์ของพลัง บวร ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโร แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
นายกฤษศญพงษ์ กล่าวด้วยว่า ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในนามกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของ วธ. ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมทุกวันศุกร์ เช่น ห้องโถง โรงอาหาร ราวบันได หน้าลิฟต์ และพื้นที่ห้องทำงาน เช็ดมือจับประตู โต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงานด้วย

ส่วน สศร. จัดโครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ และมีวิทยากรมาสาธิตการทำหน้ากากอนามัยโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทราบถึงอาการของโรค สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้ ส่วนการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองนั้น เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและนำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44