อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

20นักศึกษาวารสารฯมธ.สละสิทธิทีแคส3

“รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์”เผย 20นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ขอสละสิทธิทีแคสรอบ 3 เพื่อสมัครต่อในทีแคสรอบ 4 อังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น.


เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. เปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหากรณีข้อผิดพลาดในการรับนักศึกษาในระบบทีแคส รอบ 3 ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ส่งผลให้ต้องมีการเยียวยานักศึกษา 197 คน เพราะมีการสละสิทธิไปก่อนหน้านี้แล้ว 1 คน ว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณบดีคณะต่างๆ เข้าประชุม ตนได้เสนอให้แต่ละคณะช่วยรับนักศึกษาจากคณะวารสารฯ ที่ได้คะแนนสอบตามเกณฑ์และประสงค์จะย้ายคณะ

เพื่อลดจำนวนนักศึกษาของคณะวารสารฯให้อยู่ในระดับที่พอจัดการได้ ซึ่งก็มีบางคณะที่พอจะรับได้โดยจะให้โควต้ามาจำนวนหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำโควต้าของคณะนั้นๆ แจ้งให้นักศึกษาที่จะต้องมีการเยียวยาทราบและพิจารณาว่าจะย้ายคณะหรือไม่

รศ.ดร.ชาลี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนได้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับนักศึกษาทั้ง 197 คน เพื่อเสนอทางออกให้นักศึกษาพิจารณาตัดสินใจตามความสมัครใจ โดยมีนักศึกษาเลือกแนวทางที่ 1 คือ ขอสละสิทธิทีแคสรอบ 3 เพื่อสมัครต่อในทีแคสรอบ 4 จำนวน 20 คน ซึ่งทั้ง 20คนก็ได้มีการดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิทีแคสรอบ 3

ส่วนการย้ายไปเรียนคณะอื่นใน มธ. ต้องเป็นไปตามจำนวนที่คณะกำหนดโควต้ามาให้ ซึ่งมีเวลาให้ตัดสินใจจนถึงเดือน ก.ค.นี้ ก่อนการเปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นช่วงการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ของมธ. ส่วนการคืนสิทธิทีแคสรอบ 3 สำหรับคนที่ติดมหาวิทยาลัยอื่น

ก่อนหน้าที่จะได้รับการเยียวยาเข้าคณะวารสารฯจึงไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ นั้น วิธีการนี้ ตนได้หารือกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แล้ว ซึ่งทำได้ เป็นการเยียวยาโดยไม่ได้ผ่านระบบทีแคส ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไปร้องขอมหาวิทยาลัยต่างๆให้ช่วยเหลือ ก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ โดยวิธีนี้ในเบื้องต้นมีผู้แสดงความสนใจ 2 คน

ต่อข้อถามถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น รศ.ดร.ชาลี กล่าวว่า รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มธ.เป็นประธาน ซึ่งตนก็ต้องไปให้ข้อมูลด้วยเช่นกัน เพราะเป็นผู้ดูแลงานรับเข้าของมหาวิทยาลัย ก็ต้องให้ข้อมูลว่าเราทำหน้าที่ได้ดีแล้วหรือยัง มีการป้องกันข้อผิดพลาดได้เต็มที่หรือไม่อย่างไร ซึ่งก็ไม่รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไร พร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้ดำเนินการมา.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 42