อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

สกศ.ไม่ขัดปรับค่าใช้จ่ายรายหัวใหม่

“สภาการศึกษา”ให้เก็บข้อมูลเพิ่มคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวใหม่ ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ยอมรับเงินอุดหนุนเด็กไทยอยู่ในระดับต่ำ พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.41 น.


เมื่อวันที่ 20 พ.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าการคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนใหม่ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งที่ประชุมให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากไม่ได้มีการปรับนานกว่า 10 ปี และเมื่อเปรียบเทียบกับเงินอุดหนุนของเด็กไทยกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกแล้ว จะเห็นว่าที่เด็กไทยได้รับอยู่ในระดับต่ำพอสมควร

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอีกครั้ง โดยที่ประชุมได้เน้นให้ดูรายละเอียดความเหมาะสมการคำนวณอัตราเงินเฟ้อกับจำนวนเด็กที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้ เพื่อให้มีปัญหากับงบประมาณน้อยที่สุด

“ที่ประชุมเน้นย้ำงบประมาณที่คุ้มค่าเหมาะสมในการคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็น 5 รายการ ที่รัฐอุดหนุนให้เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ด้วย”รมว.ศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เท่าที่ฟังเบื้องต้นหากมีการปรับค่าใช้จ่ายรายหัวจริง จำนวนงบประมาณก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะจำนวนเด็กลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากจำนวนการเกิดของประชากรลดลง ทั้งนี้ตนได้ย้ำให้เก็บข้อมูลเพื่อคำนวณในส่วนของอาชีวศึกษาด้วย

ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การเก็บข้อมูลมีความก้าวหน้าพอสมควร แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีการล็อคดาวน์ประเทศมาเดือนเศษทำให้การเก็บข้อมูลต้องชะงักไป แต่ตอนนี้รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนคลายล็อคไปมากแล้ว

ดังนั้นคณะทำงานก็จะเริ่มทยอยลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งน่าจะได้ความชัดเจนก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ กรรมการสภาการศึกษา ยังได้ฝากให้ดูแลค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงทั้งนักเรียนโรงเรียนรัฐและเอกชน รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมและสามเณรด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39