อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

ศิลปินแห่งชาติ"วิโชค มุกดามณี"เสียชีวิต

“วิโชค มุกดามณี” ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พ.ศ.2555 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ณ โรงพยาบาลศิริราช กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 7-13 มิ.ย. 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 1 ณ วัดตรีทศเทพ อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 12.49 น.


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.นายชาย นครชัย  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา0 6.10 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช  เนื่องจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิริรวมอายุ 67 ปี

 โดยทายาทขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2563 เวลา  18.30 น.  ณ ศาลา 1 ณ วัดตรีทศเทพ ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงาน เมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ซึ่ง สวธ. จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ หลังจากบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา 100 วัน
 
สำหรับประวัติ ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Diploma, Art Education (Graphic Design Contemporary Art) จาก Tokyo Gakugie University ประเทศญี่ปุ่น  

ในด้านการทำงาน อ.วิโชค เคยเป็น ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, อาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มแสดงงานศิลปะตั้งแต่ปี 2517 ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ยูโกสลาเวีย, ออสเตรเลีย และเยอรมนีตะวันตก
 
ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยโดยเริ่มจากการสร้างงานจิตรกรรมในยุคแรกๆจากรูปร่างและเรื่องราวของมนุษย์ จากนั้นจึงนำเรื่องราวชีวิตมนุษย์ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ความเจริญทางด้านวัตถุและสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาการสร้างสรรค์ โดยแสดงออกสู่รูปแบบศิลปะแนวสื่อผสม ผลงานจิตรกรรมและศิลปะแนวสื่อผสม ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงนับได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความทันสมัย และมีคุณูปการต่องานศิลปะ วัฒนธรรม ของประเทศ
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62