อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ม.บูรพาเล็งยุบรวมหลักสูตรซ้ำซ้อน

อธิการบดี ม.บูรพา ประกาศจับมือเอกชนจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับอีอีซี พร้อมเล็งชงสภามหาวิทยาลัยยุบรวมหลักสูตรซ้ำซ้อนลง 20 % ภายใน 4 ปี พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.54 น.


เมื่อวันที่  8 ก.ค. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ว่า ปีนี้ ม.บูรพา มีอายุครบ 65 ปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค มีทำเลที่ตั้งที่ดีมากทั้งอยู่ติดชายทะเลบางแสน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง รวมทั้งหาดพัทยาและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียง  มีศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นพื้นที่จังหวัดที่มีแหล่งผลไม้ โรงงานอุตสาหกรรม ใกล้สนามบินอู่ตะเภา

รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยหลักของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  มีอาจารย์และบุคลากร 3,000 คน รับนิสิตปีละ 7,000-8,000 คน รวม 4 ชั้นปี ประมาณ 30,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่พอเหมาะ  มีวิทยาเขต 2 แห่ง คือ วิทยาเขตจันทบุรี  ซึ่งมีคณะอัญมณีที่มีแห่งเดียวในประเทศ ที่สอนตั้งแต่การจำแนกประเภทอัญมณี การพัฒนาพลอย จนถึงการออกแบบอัญมณี  และ วิทยาเขตสระแก้วที่เน้นการทำวิจัย  ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ม.บูรพา จะเดินหน้าร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒาของอีอีซี เช่น หลักสูตรที่ร่วมมือกับอีอีซี และบริษัทมิตซูบิชิ แฟคทอรี่ ซึ่งผลิตเครื่องจักรให้โรงงานทั่วโลก ได้บริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ แบบจำลองการฝึกงานในโรงงานสมัยใหม่ มาตั้งใน ม.บูรพา มูลค่า 100 ล้าน

ขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงงานอยู่ คาดว่าเดือน ก.พ.2564 จะเปิดใช้ได้ โดยจะเป็นศูนย์ฝึกวิศวกรในโรงงานยุคใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีหลายคณะมาร่วมมือกัน เช่น คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งยังดึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาช่วยคิดและช่วยทำ เป็นตัวอย่างของหลักสูตรสมัยใหม่

“ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาการปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำไปเป็นหลักสูตรตัวอย่างของ อว. รวมทั้งร่วมมือกับชุมชนในการจัดหลักสูตรและทุนการศึกษาเพื่อดูแลผู้สูงอายุในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงวัยจากทวีปยุโรคและประเทศญี่ปุ่น นิยมมาพักผ่อน ซึ่งเราสามารถประสานให้เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ม.บูรพา ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์จีโนมิกส์  ซึ่งจะวิเคราะห์จีโนมของมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าจะวิเคราะห์จีโนมของคนไทยให้ได้ 50,000 คน ภายใน 5 ปี โดยค่าวิเคราะห์จีโนมจะประมาณ 30,000 บาทต่อคน รวม 5 ปี ก็จะมีประมาณเข้ามา 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ของ ม.บูรพา ในการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์แนวใหม่ที่รักษาได้ตรงเป้า ”รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าว

รศ.ดร.วัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ม.บูรพา มีหลักสูตรประมาณ 237 หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยบางหลักสูตรซ้ำซ้อนกัน ซึ่งตนกำลังวิเคราะห์หลักสูตร ถ้าซ้ำซ้อนกันก็จะยุบรวมกัน  แต่ต้องใช้เวลาพอสมควร โดยตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 20  ภายใน 4 ปี ที่ตนบริหารงานในตำแหน่งอธิการบดี  โดยจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และออกเป็นมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อลดความซ้ำซ้อนของหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%