อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

กลุ่มนร.ร้อง"ครูตั้น"ปลดล็อค! ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ

กลุ่มนักเรียนกว่า 50 คน บุกกระทรวงศึกษาธิการ ยื่นหนังสือถึง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เรียกร้องขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ พร้อมปลดล็อคให้เด็กทุกเพศทุวัยมีสิทธิอย่างเท่าเทียม พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.16 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มนักเรียนประมาณ 50 คน ได้เดินทางยื่นหนังสือเรื่องข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดศธ.เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้นายลภนพรัตน์ หวังไพสิฐ ตัวแทนจาก "องค์กรนักเรียนเลว" กล่าวว่า เนื่องจากด้วยปัจจุบันสิทธิของนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้มีการคุ้มครองอย่างชัดเจนไว้ในกฎหมายใด ๆ

จึงทำให้นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศจำนวนมากถูกปฎิบัติด้วยความไม่เข้าใจในเพศวิถีของนักเรียน บางคนถูกปฎิบัติอย่างเพศชาย  บางคนถูกปฎิบัติอย่างเพศหญิง โดยเพศกำเนิดที่มีแค่ 2 เพศเป็นตัวตัดสินเพศของนักเรียนว่าจะเป็นชายหรือหญิง และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจเพศที่หลากหลายของนักเรียนทาง องค์กรนักเรียนเลวจึงขอยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้

ดังนี้ 1. ขอให้ศธ.ต้องปรับปรุงและแก้ไขระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ.2563 โดยต้องระบุนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศได้สิทธิในการเลือกทรงผมตามเพศวิถีของตนเอง 2. นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องมีสิทธิเลือกที่จะใส่ชุดนักเรียนตามเพศวิถีของตนเองและกระทรวงศึกษาธิการต้องออกแบบชุดนักเรียนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่มีความลื่นไหลทางเพศ หรือยกเลิกการบังคับแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งกายได้ตามเพศของตนเอง

3. ตรวจสอบ เรียกคืน และยุติการจัดจำหน่ายหนังสือเรียนที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศในมุมมองที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งให้ยกเลิกแบบประเมินและกฎระเบียบของโรงเรียนต่างๆที่ยังมีการเหยียดเพศ หรือลดทอนศักดิ์ศรีควาเมป็นมนุษย์ของนักเรียน และ 4. ขอให้ศธ.กำชับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฎิบัติต่อนักเรียนทุก ๆ เพศอย่างเท่าเทียมกัน และห้ามดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกลั่นแกล้งนักเรียนด้วยเรื่องเพศ

ด้าน นายประเสริฐ กล่าวว่า ศธ.จะรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักเรียนมาตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขได้อย่าไรบ้าง ซึ่งศธ.เข้าใจดีกับสถานณการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยจะไปยึดวัฒนธรรมแบบเดิม ๆ คงไม่ได้ แต่ ศธ.ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่กำหนดแนวปฎิบัติ ดังนั้นจำเป็นต้องประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงข้อเรียกร้องของนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามตนจะนำเรื่องนี้รายงานให้ รมว.ศธ.รับทราบต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    51%
  • ไม่เห็นด้วย
    49%

บอกต่อ : 58