อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

มธบ.ชวนนศ.โชว์กึ๋น ชิงทุนการศึกษา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มธบ.ชวนนักศึกษาโชว์กึ๋น ชิงทุนเรียนผ่านโครงการธนาคารออมสิน ชี้ไอเดียดีมีโอกาสต่อยอดธุรกิจก่อนเรียนจบ จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 16.15 น.


เมื่อวันที่ 3 ต.ค.วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดเสวนา ในรูปแบบ Live CIBA TALK Ep.4 ผ่านทางเพจ CIBA หรือ https://www.facebook.com/dpuciba/  ภายใต้หัวข้อ “ติดอาวุธทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รชฏ ขำบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายบริการวิชาการและผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์เปรมารัช วิลาลัย ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน น.ส.กัลยรัตน์ พิกุลน้อย นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี น.ส.สโรชา ธปัญญา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมเสวนา โดยมี นายอำพล คะหาญ เป็นพิธีกร

ดร.รชฏ ขำบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายบริการวิชาการและผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มธบ.กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางการศึกษา โดยเน้นปลูกฝังแนวความคิดของผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเด็กไปฝึกงานกับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการฝึกงานจะรวบรวมข้อสนอแนะที่ได้จากผู้ประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางสถาบันได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์จากหลากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะธนาคารออมสินเป็นพันธมิตรสำคัญที่มีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ 1. GSB Innovation Club เป็นโครงการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน 2.NIA-Startup Thailand League กิจกรรมการแข่งขันไอเดียทางธุรกิจ 3.ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาลงพื้นที่ช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามพื้นที่ต่างๆ ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 4. GSB Smart Start Idea เป็นโครงการที่นักศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจ โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาประลองไอเดียแข่งขัน สำหรับผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์ในระดับประเทศด้าน อ.เปรมารัช วิลาลัย ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน กล่าวถึงกิจกรรม Smart Start Idea by GSB  Startup ว่า โครงการนี้ เป็นโครงการของธนาคารออมสินที่จัดการแข่งขันขึ้นทุกเดือน ซึ่งโจทย์ล่าสุดคือ “การเปลี่ยนแปลงธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal)” โดยให้นักศึกษาออกแบบธุรกิจชุมชนในยุควิถีใหม่ ผ่านคลิปสั้นไม่เกิน 3 นาที มีขั้นตอนสมัครง่ายๆ เพียงกดไลค์กดแชร์ โจทย์จาก Facebook:GSB SMEs Startup พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ จากนั้นส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน สำหรับรางวัลชนะเลิศจะนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นการฝึกฝนไอเดียความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา ที่สำคัญสามารถนำผลงานมาต่อยอดการสร้างธุรกิจจริงก่อนจบการศึกษาได้

นางสาวสโรชา ธปัญญา นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  กล่าวว่า โครงการของ GSB มีหลายโครงการที่น่าสนใจโดยเฉพาะโครงการ Smart Start Idea by GSB  Startup มีโจทย์การแข่งขันแบบไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน  ที่ผ่านมาได้ติดตามหัวข้อการแข่งมาโดยตลอด จนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในหัวข้อ “ธุรกิจสร้างสรรค์ทำได้จริงกับ Living Tech” หลังจากได้รับโจทย์เราได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในครัวเรือนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ซึ่งได้ไอเดียจากปัญหาของกริ่งบ้านที่ไม่ครอบคลุมความปลอดภัย จึงเกิดแนวคิดผลิตกริ่งไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นทั้งหุ่นยนต์อัจฉริยะและสัญญาณเตือนภัย มีฟังก์ชั่นสแกนใบหน้าสมาชิกในครอบครัวระบุเวลาการเข้าออกบ้าน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนเมื่อมีผู้มากดกริ่งหรือมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาในบ้าน ทั้งนี้ การนำรูปแบบของกริ่งบ้านมาไว้บนมือถือช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้เจ้าของบ้าน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47