อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

สอศ.ลุยปี64ร่วมเอกชนชั้นนำยกระดับเด็กช่าง

รองเลขาธิการกอศ.เผย สอศ.เตรียมลุยปี 64 จับมือเอกชนชั้นนำดันกลุ่มสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และกลุ่มวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ นำร่อง 5 วิทยาลัยยกระดับมาตรฐานสากล พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 06.04 น.

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งโครงการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center สำหรับธุรกิจต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทของภูมิภาคและได้เริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแล้ว ซึ่งเป็นการนำร่องจับคู่สถานศึกษาอาชีวะ 21 แห่ง กับ 23 สถานประกอบการ ใน 8 กลุ่มวิชาชีพ อาทิ Networking Programming Digital Marketing และP-Tech เป็นต้น ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 สอศ.จะดำเนินการความร่วมมือในรูปแบบนี้กับกลุ่มสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และกลุ่มวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับสมาคมช่างก่อสร้างแห่งประเทศไทย

รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับความร่วมมือดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2564 จะนำร่องในวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดยตามกรอบความร่วมมือนี้จะไม่ใช่เป็นความร่วมมือทั่วไป แต่เป็นการเจาะลึกที่สถานประกอบการจะช่วยพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู และจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนอาชีวะมีมาตรฐานตรงตามสเปคที่สถานประกอบการต้องการ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการที่สอศ.ร่วมกับสมาคมช่างก่อสร้างฯจะทำให้บริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมสนใจที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะให้มีมาตรฐานสากล
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    38%
  • ไม่เห็นด้วย
    63%

ความคิดเห็น