อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

สพฐ.ดึงแอพFoodChoice ช่วยเด็กโภชนาการดี

สพฐ.ดึงแอพพลิเคชั่น FoodChoice สแกนอาหารช่วยเด็กมีโภชนาการดี มอบโรงเรียนนำไปขยายผลดาวน์โหลดผ่านมือ อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.31 น.

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาเครื่องมือให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Foodchoice) เพื่อช่วยผู้บริโภคในการตัดสินใจ เปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวเป็นแอพพลิเคชั่นสามารถดาวน์โหลดการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถสแกนผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดได้ว่ามีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอยู่จำนวนเท่าไหร่
        
รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สพฐ.จะนำเครื่องมือแอพพลิเคชั่น FoodChoice เป็นนโยบายไปยังโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ให้นักเรียนนำไปใช้ดาวน์โหลด ซึ่งจะช่วยยกระดับการเลือกบริโภคของเด็กและเยาวชน ให้มีความรอบรู้และมีทักษะทางสุขภาพในการตัดสินใจเลือกบริโภคได้  เนื่องจากเรื่องโภชนาการของโรงเรียน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน เพื่อให้เด็กได้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนตามมา เพราะปัจจุบันเด็กไทยติดอันดับการเพิ่มจํานวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก โดยในปี 2561 พบเด็กอายุ 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.1 และเพิ่มเป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2562 นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ช่องปากเด็กวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข ปี 2563 พบเด็กอายุ 12 ปี ดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 52 และกินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ร้อยละ 28.9
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54