อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

"ครูตั้น" ถกการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

"ณัฏฐพล" ถกการจัดการศึกษาปฐมวัย เร่งเติมทักษะครูผู้สอน พร้อมเพิ่มยอดครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนสอนเด็กเล็ก พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.15 น.


เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมมอบนโยบายและแนวปฎิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เมื่อเร็วๆนี้  ตนได้มอบแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยให้รับทราบว่าเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบายที่ตนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องมีการวางรากฐานให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องการศึกษาปฐมวัยเท่านั้นแต่รวมไปถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาด้วย เพราะการศึกษาแต่ละระดับมีความสำคัญในการส่งต่อผู้เรียนไปอีกช่วงชั้นหนึ่ง ดังนั้นการจัดทำงบประมาณหรือการบริหารจัดการต่างๆจะต้องไม่ให้เกิดการทำงานแบบรูทีน เนื่องจากตนคิดว่าการศึกษาทั้งสามส่วนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้ปัญหาปัญประเทศ

“ผมไม่อยากให้การศึกษาปฐมวัยเป็นการเรียนที่เด็กค้นพบตัวเองได้ช้า เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบในการเรียนของเด็กในอนาคต ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุดที่จะทำอย่างไรให้ครูได้มีความรอบรู้และทักษะเฉพาะสามารถค้นหาตัวตนของเด็กเล็กแต่ละคนได้รวดเร็ว เพื่อพัฒนาเติมเต็มศักยภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น เช่น การทำให้เด็กกล้าแสดงออก และปลูกฝังความรู้ในยุคปัจจุบัน เป็นต้น ขณะเดียวกันในปีการศึกษานี้ผมตั้งเป้าที่จะเพิ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากขึ้น เพราะอยากให้เด็กมีความรู้ทักษะทางภาษาตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับสัดส่วนครูต่อนักเรียนของเด็กเล็กนั้นคิดว่ายังมีความเหมาะสม โดยเรื่องสัดส่วนข้อมูลครูต่อจำนวนนักเรียนนั้น ศธ.จะมีฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ซึ่งเชื่อว่าเราจะได้สัดส่วนครูที่เหมาะสมต่อจำนวนนักเรียนตามความจำเป็นในอนาคตอย่างแน่นอน” นายณัฏฐพล กล่าว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59