อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ยื่น "ณัฏฐพล" ทบทวนตั้งเลขาธิการคุรุสภา-สกสค.

"สมศักดิ" ยื่น รมว.ศึกษาธิการ ให้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการสกสค. เผย กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายสภาครู พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.59 น.

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาทบทวน เนื่องจากมีกระบวนการสรรหาในตำแหน่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการที่นายณัฏฐพล ใช้อำนาจคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 17/2560 ที่ได้กำหนดว่ากรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจให้คณะกรรมการคุรุสภาหรือคณะกรรมการสกสค.ดำเนินการสรรหาแต่งตั้งเลขาธิการได้ตามกฎหมายพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 แต่ในกฎหมายสภาครูฉบับดังกล่าวระบุว่า หากรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขหรือข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่าง ๆ จะต้องมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการ สกสค.ในครั้งนี้ นายณัฏฐพลประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการเองโดยที่ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นหากดูตามกฎหมายของสภาครู รมว.ศึกษาธิการจะต้องนำประกาศการสรรหาลงในราชกิจจานุเบกษาด้วย
           
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การที่ รมว.ศึกษาธิการ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบด้วย รองปลัดศธ. หรือเทียบเท่า หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารอย่างน้อย 2 คนนั้น ตนตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการสรรหาที่แต่งขึ้นไม่มีความเป็นกลางอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาจนทำให้ขาดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเสมือนเป็นการแต่งตั้งใครก็ได้ที่สามารถสั่งการได้ และผลที่ได้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการ สกสค. ก็ไปเป็นตามนั้น เพราะการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาย่อมเล็งเห็นผลในการเลือกคนที่จะมาดำรงตำแหน่ง อีกทั้งตนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติของการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาด้วยการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องความรู้ความสามารถเกี่ยวกังองค์กร ความเชื่อมโยงข้อกฎหมาย การบริการงานนั้นมีการให้คะแนนอย่างไร เพราะเชื่อมั่นว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคนอื่น ๆ มีคุณสมบัติครบและมีความรอบรู้ความเชี่ยวชาญงานคุรุสภาอย่างแน่นอน แต่ผู้สมัครหลายคนกลับไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ดังนั้นจึงอยากให้ รมว.ศธ.มีการทบทวนเรื่องนี้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 64