อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

สพฐ.ได้ระดับ A ชนะโปร่งใสสูงสุดในองค์กรหลักฯ

รองเลขาธิการกพฐ. เผยผลประชุมกพฐ. รับทราบผลประเมิน ITA สพฐ.ชนะโปร่งใสสูงสุดในองค์กรหลักฯ ได้คะแนนระดับ A พร้อม จี้ ทุกโรงเรียนลดปริมาณขยะ พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสพฐ. หรือ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสพฐ.ได้ประเมินระดับ A มีคะแนน 93.40 เป็นอันดับ 1 ในองค์กรหลักของศธ.  ซึ่งถือเป็นความตั้งใจและความร่วมมือของผู้บริหารและข้าราชการทุกคนในสังกัดที่ช่วยกันทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในด้านต่างๆอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาการจัดขยะ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ลดการใช้ขยะที่เป็นมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของสพฐ.นั้นเราทำได้ดีอย่างต่อเนื่องจนลดปริมาณขยะไปได้อย่างมาก แต่ยังมีเรื่องของการใช้วัสดุโฟมที่ยังมีอยู่ในหน่วยงาน ดังนั้นได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงโรงเรียนได้มีมาตรการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะต่างๆลงให้ได้แบบ 100%
           
รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นที่โรงเรียนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากท่อแก๊สระเบิดในพื้นที่ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการนั้น ได้รับรายงานว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ซึ่งได้มีการตั้งคณะทำงานดูแลแล้วโรงเรียนและนักเรียนแล้ว โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบนักเรียนได้รับผลกระทบหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด ส่วนอาคารภายในโรงเรียนนั้นวิศวกรมาตรวจสอบแล้วไม่พบสภาพอาคารชำรุด มีเพียงรังสีความร้อนที่ทำลายระบบสายไฟในอาคารเรียนเท่านั้น  อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้สพฐ.ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่เพียงกรณีท่อแก๊สระเบิดเท่านั้น แต่จะกำชับให้โรงเรียนทุกแห่งต้องตรวจดูระบบไฟฟ้าและอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย หากจุดไหนชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15