อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

"ณัฏฐพล" จี้คุรุสภาทำบิ๊กดาต้าแก้ปัญหาขาดครู

รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดคุรุสภา เตรียมพร้อมทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จี้ คุรุสภาเร่งทำบิ๊กดาต้าวางแผนแก้ขาดครู อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.28 น.

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประเด็นหลักสำคัญของการจัดสอบนี้คือเรื่องภาษาต่างประเทศ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้เข้าทดสอบทุกคนสามารถนำการทดสอบภาษาจากสถาบันอื่น เช่น การสอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) จากศูนย์ทดสอบภาษาสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงที่ตัวเองเคยทดสอบผ่านมาแล้วนำมาเทียบเคียงได้ เพื่อให้ได้มาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในวงการศึกษา นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ทดแทนผู้หมดวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่ รศ.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ ศ.กิตติคุณ ชนิตา รักษ์พลเมือง และนายวิทยา ปะวะโข
           
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนได้ย้ำให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของครูในอนาคตว่า หากเรานำข้อมูลมาวางความจำเป็นและความต้องการจำนวนครูควรจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อปีในสาขาวิชาต่าง ๆ แม้อาจจะยังขาดความละเอียดในเรื่องการจำแนกจำนวนผู้ที่จบตามสาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละโรงเรียน แต่คุรุสภาจะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการขาดแคลนครู เพราะหลายโรงเรียนที่ตนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอย่างที่จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวยังขาดครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าครูอาจไปรวมกระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดอื่นก็ได้ ดังนั้น หน้าที่ของคุรุสภาจะต้องจัดทำฐานข้อมูลครูหรือบิ๊กดาต้าที่ในขณะนี้เรายังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลให้การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนมากกว่านี้ ทั้งนี้ อยากให้คุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำงานเชื่อมโยงในการวางฐานข้อมูลครูให้มากกว่านี้ เพราะในบริบทความเป็นจริงจะต้องลงสำรวจโรงเรียนตามพื้นที่ถึงจะทราบถึงปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น