อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

แห่ขอทุนศิลปะร่วมสมัยรวมกว่า 313 ล้านบาท

“อิทธิพล” เผย สศร.สามารถจัดสรรทุนได้ 10 ล้านบาท แนะคณะกรรมการบริหารทุนพิจารณารอบคอบ เพื่อประโยชน์ประชาชน-สร้างรายได้ประเทศ อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.59 น.

นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 3/2563  ว่า ที่ประชุมได้รับรายงาน ตามที่สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดให้ผู้สนใจเสนอขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 1- 31 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยพบว่า มีผู้สนใจเสนอโครงการมาจำนวนมากถึง 337 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 313,590,989 บาท ถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีการเปิดให้ขอรับทุนมา โดยแบ่งเป็นลักษณะการดำเนินงานดังนี้  1.แนวทางการเสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการที่ใช้พื้นฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อยอดร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ จำนวน 235 โครงการ รวมเป็นเงิน 218,515,049.50 บาท  2.แนวทางสร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 56 โครงการ รวมเป็นเงิน 34,595,134 บาท และ 3.แนวทางส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ไทย จำนวน 46 โครงการ รวมเป็นเงิน  60,480,805.50 บาท  
รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามในปี 2564  สศร. สามารถจัดสรรเงินกองทุนให้ได้อยู่ในวงเงิน 10 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม และให้โครงการที่ได้รับงบฯ สามารถสร้างประโยชน์ให้ประชาชน อีกทั้งก่อให้เกิดสร้างรายได้ให้ประเทศไทย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศผลได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น