อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

จี้เจ้าอาวาสรักษาโบราณวัตถุภายในวัด

"พระพรหมโมลี" ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 5 ชี้โบราณวัตถุภายในวัดมีคุณค่ามาก ทำให้ทราบที่มาของแต่ละวัด หากเจ้าอาวาสขาดความรู้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่รู้ตัว อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.05 น.

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 5 กล่าวว่า จากการประชุมเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ภาค 4-5-6-7 โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตร ที่วัดปากน้ำฯ เมื่อเร็วๆ นี้นั้น ได้เน้นย้ำให้เจ้าอาวาสใหม่รับรู้ว่า การเป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่ใครจะมาเป็นก็ได้ เพราะตำแหน่งนี้แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มีกฎหมายคุ้มครอง และต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ที่สำคัญเจ้าอาวาสต้องรู้จักอำนาจหน้าที่ของตัวเอง เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ต้องรู้จักพื้นที่วัดของตัวเอง ต้องสำรวจข้อมูลของวัด ผู้ที่อยู่ในการปกครอง มีใครอยู่ในวัดบ้าง ทั้งพระภิกษุสามเณร และฆราวาส ต้องสำรวจบัญชีวัด ศาสนสมบัติของวัด ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับวัด ขณะที่การจะรับคนเข้ามาบวช จะต้องสำรวจประวัติอย่างละเอียด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีคดีความทางอาญา อีกเรื่องที่ถือว่าสำคัญมาก คือ โบราณวัตถุภายในวัด เจ้าอาวาสวัดต้องรักษาโบราณวัตุภายในวัดไว้ เพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และยังทำให้รู้ที่มาของวัดด้วย ที่ผ่านมายังพบด้วยว่าบางวัดเจ้าอาวาสทำการบูรณะโบสถ์ใหม่ แต่ไม่ทราบข้อมูลภาพจิตรกรรมภายในโบสถ์ ทำให้เกิดความเสียหายไปโดยไม่รู้ตัว     
       
พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า ส่วนตัวมองว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ควรที่จะได้รับการประชุม อบรมเป็นประจำ เพราะจะเกิดประโยชน์ ไม่ใช่ว่าอบรมครั้งแรกตอนได้รับการแต่งตั้งใหม่เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วไม่มีการจัดอบรมอีกเลย ดังนั้นในส่วนของเขตปกครองของตน คือ ภาค 5 ซึ่งประกอบไปด้วย จ.สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ และตาก ตนมีแนวคิดที่จะจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละเรื่องด้วย 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

ความคิดเห็น