อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ศธ.วาง 4 ข้อแก้ปัญหาการศึกษาเด็กชายแดน

"วีระ" ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาการศึกษาชายแดนไทย-เมียนมา ที่ระนอง วาง 4 แนวทางแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าวได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.35 น.

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาชายแดนไทย-เมียนมา ที่จังหวัดระนอง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีนักเรียนชาวเมียนมาเข้าศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยกระจายอยู่ทุกแนวเขตชายแดน โดยเด็กเหล่านี้ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือเลข 13 หลัก และเราเรียกเด็กเหล่านี้ว่าเด็ก G สามารถได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของรัฐ และได้เงินอุดหนุนต่างๆเช่นเดียวกับนักเรียนไทย แต่ก็มีเด็กชาวพม่าอีกจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่มาเป็นแรงงานในประเทศไทยไม่ได้เข้าเรียนโรงเรียนไทยและไม่ได้เป็นเด็กกลุ่ม G แต่ได้รับการศึกษาจากศูนย์การจัดการศึกษาดังกล่าวเช่นเดียวกัน
     
รองปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการจัดหางาน ได้เข้าจับกุมครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมา จำนวน​ 1 ศูนย์​ทำให้อีก 9 ศูนย์กลัวการทำความผิดทั้งสองด้านคือครูไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว อีกทั้งศูนย์ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนจึงไม่ได้เป็นศูนย์การเรียนตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นศูนย์ดังกล่าวจึงต้องยุติการดำเนินการ ส่งผลให้เด็กชาวพม่ากว่า 2,500 คน ไม่ได้รับการศึกษาชั่วคราว
 
“เราจำเป็นที่จะต้องให้เด็กชาวพม่ากลุ่มนี้ได้รับการศึกษา เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหลายด้าน ดังนั้นในฐานที่ผมดูแลการศึกษาชายแดนจึงวางแนวทางแก้ปัญหานี้ไว้ 4 ข้อ คือ 1.ผลักดันเด็กชาวเมียนมาเข้าศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย  2.ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยเมียนมา สามารถจดทะเบียนเป็นศูนย์ที่ถูก​ต้อง​ตามกฎหมาย​ ภายใต้การดูแลของสำนักงานกศน. 3.สำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ภาคบังคับคืออายุต่ำกว่า 7 ปี ที่มอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และ4. สำหรับเด็กที่ตกหล่นอยู่นอกระบบการศึกษามอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง และหน่วยพัฒนาสังคม สาธารณสุขจังหวัด ร่วมสำรวจข้อมูลและนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป” ดร.วีระ กล่าว
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น