อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

"อัมพร" แจงรร.แค่กังวลเตรียมใบลาออกเด็กแต่งไปรเวท

เลขาธิการกพฐ. เผย สังคมประชาธิปไตยเราสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ แจง โรงเรียนเตรียมใบลาออกให้เด็กแต่งไปรเวทแค่คาดคะเนไปเอง พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 18.50 น.

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกลุ่มนักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนแทนการสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนว่า ในสังคมประชาธิปไตย เราสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่การดำเนินการต่างๆ จะต้องดำเนินการภายใต้กติกา ซึ่งในส่วนของการแต่งเครื่องแบบนักเรียนเรามี กฎ ระเบียบกลางที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติใช้ร่วมกันอยู่ และเมื่อมีประเด็นในส่วนของการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ก็ต้องมีบททางโทษโดยจะต้องดำเนินการภายในระเบียบ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนของ ศธ. ที่จะกำหนดเรื่องลงโทษ 4 ข้อ ได้แก่ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 2.ทำทัณฑ์บน 3.ตัดคะแนนประพฤติ 4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น จะมีการดำเนินการเกินนี้ไม่ได้ 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ในส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า บางโรงเรียนมีการเตรียมใบลาออกให้นักเรียนที่แต่งชุดไปรเวทไปโรงเรียนนั้น เรื่องนี้ตนคิดว่าอาจจะเป็นการพูดโดยมีข้อวิตกกังวล หรือเป็นการคาดคะเน เพราะความจริงเรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นและวิธีการลงโทษดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบด้วย อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าครูทุกคนรักและปรารถนาดีกับเด็กทุกคน แต่เมื่อมีการทำผิดกติกาก็ต้องว่ากันด้วยเหตุและผล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น