อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

กรมการศาสนาแนะสวดมนต์เสริมกำลังใจสู้ภัยโควิด

“เกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์” อธิบดีกรมการศาสนา ชี้สวดมนต์ทำให้จิตสงบ มีสมาธิ เกิดปัญญา ในการคิดและทำสิ่งต่างๆ เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือสวดมนต์ฟรีทางเว็บและเฟซบุ๊ก กรมการศาสนา พุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.22 น.


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศน.มีนโยบายให้งดการจัดกิจกรรมภายในวัดและศาสนสถาน โดยในมัสยิด สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศให้งดการละหมาดวันศุกร์ ในมัสยิดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ขณะที่มัสยิดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูงสุด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประสานงานและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรณีไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้อิหม่ามประจำมัสยิดหารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ พร้อมทั้งงดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม ขณะที่ศาสนาพุทธ ขอให้เว้นกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มในวัด และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และการประกอบพิธีต่างๆ

อธิบดี ศน. กล่าวด้วยว่า ในช่วงนี้มีการปิดสถานที่ทำกิจการต่างๆ มีคนตกงาน หยุดงาน และพักงานจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อจิตใจ รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ให้พนักงานทำงานที่บ้าน ศน.จึงรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนสวดมนต์ โดยท่องบทสวดมนต์ให้จำขึ้นใจ เพราะการสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการทำจิตให้แน่วแน่แล้วเจริญภาวนา เพื่อให้จิตสงบ มีสติ สมาธิ และเกิดปัญญาในการคิดและทำสิ่งต่างๆ สำหรับบทสวดมนต์ที่อยากแนะนำ คือ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทมงคลสูตร บทรตนสูตร เป็นบทสวดมนต์ที่ก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้ เพื่อชัยชนะต่ออุปสรรค ปัญหา ตลอดจนภัยทั้งปวง รวมถึง บทโพชณังคปริตร หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง เป็นธรรมคำสอนในการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกาย หากใจดี ร่างกายย่อมดีตามไปด้วย และโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เบียดเบียน ทั้งนี้ ศน.ได้นำคู่มือบทสวดมนต์ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.dra.go.th และเพจเฟซบุ๊ก : กรมการศาสนา https://m.facebook.com/Drathai.gov/ โดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น