อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อังกฤษเลือกไทยเป็นเป้าหมายลงทุน "สมาร์ทซิตี้"

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดตัว "Tech Export Academy" เลือกไทยเป็นประเทศเป้าหมายส่งเสริมส่งออกเทคโนโลยี “สมาร์ทซิตี้” พุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.18 น.

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักรเปิดตัวโครงการ Tech Export Academy ส่งเสริมผู้ประกอบการสมาร์ทซิตี้ 30 ราย โดยมีเป้าหมายเดินทางมาสำรวจตลาดประเทศไทยในปีหน้า

- โครงการ Tech Export Academy ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้สัญชาติอังกฤษทั้งหมด 30 รายในการขยายกิจการและส่งออกมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงโอกาสในการเดินทางมาสำรวจตลาดในประเทศไทยในปีหน้า

- ประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรสำคัญของสหราชอาณาจักรในด้านความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

- ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายชุดแรกสำหรับโครงการ ‘เครือข่ายการค้าดิจิทัล’ ของสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท (8 ล้านปอนด์) ที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของสหราชอาณาจักรกับตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการ Tech Export Academy ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้สัญชาติอังกฤษทั้งหมด 30 รายในการขยายกิจการและส่งออกมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังจบโครงการนี้ผู้ประกอบการในโครงการจะมีโอกาสเดินทางมาสำรวจตลาดในตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายของปีหน้าผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงการค้าระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร (DIT) และ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มสมาร์ทซิตี้ในสหราชอาณาจักรจำนวนมาก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 108 บริษัทจากหลากหลายภาคส่วนในกลุ่มสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนอาคารอัจฉริยะ และ ความปลอดภัยไซเบอร์

ประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรสำคัญของสหราชอาณาจักรในแง่ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
 
ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน สหราชอาณาจักรประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือกับประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายในเอเชียแปซิฟิกผ่านโครงการเครือข่ายการค้าดิจิทัลด้วยเงินลงทุนกว่า 8 ล้านปอนด์ ซึ่งไทยเองก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายที่จะได้เข้าร่วมโครงการนำร่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ ออสเตรเลีย

เครือข่ายการค้าดิจิทัล ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีในสหราชอาณาจักรจากผลของวิกฤติโควิด-19  โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการค้าดิจิทัลและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนใหม่ ๆ


 
รัฐมนตรีว่าการการส่งออก นายแกรห์ม สจ๊วต กล่าวว่า:
“ความต้องการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ของโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เราต้องการการออกแบบเมืองที่สอดรับกับชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น การขนส่ง พลังงาน หรือ การออกแบบที่อยู่อาศัย ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ คือ หนึ่งในกลไกสำคัญในการหาคำตอบ (ให้กับโจทย์ของการออกแบบเมืองในศตวรรษที่ 21)”
 
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า:
“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาร่วมกล่าวเปิดงาน UK Tech Export Academy ที่ถือเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย ต่อเนื่องจากความร่วมมือในด้านนโยบายและการสร้างเครือข่ายดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านสมาร์ทซิตี้ ที่ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน”
 
นาตาลี แบล็ค ผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า:
“เทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับเลือกให้เป็นตลาดเป้าหมายในโครงการ Tech Export Academy และยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีบทบาทส่งเสริมบริษัทในโครงการ 30 บริษัทในการขยายกิจการและส่งออกมายังภูมิภาคนี้”

-------------------------------------------ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น